img
Çalışmalarım
CV mi indir

Hakkımda


Ben Kimim ?

Ad Soyad
Sibel Hayretdağ
D.Tarihi
20.08.1972
Adres
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Telefon
+90 (286) 218 0018-1870
ÖĞRENİM DURUMU
LİSANS

Üniversite : Hacettepe Üniversitesi

Enstitü : Fen Fakültesi

Tez Konusu : Biyoloji

Ülke : Türkiye

Mezuniyet Yılı : 1993

YÜKSEK LİSANS

Üniversite : Hacettepe Üniversitesi

Enstitü : Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Konusu : Gelişim Biyolojisi-Zooloji

Tez Başlığı : Tavuk embriyolarında fibronektin dağılımı üzerine pentakloronitrobenzen'in etkilerinin immünohitokimyasal olarak incelenmesi.

Ülke : Türkiye

Mezuniyet Yılı : 1997

DOKTORA

Üniversite : Hacettepe Üniversitesi

Enstitü : Fen Bilimleri Enstitüsü

Tez Konusu : Gelişim Biyolojisi-Zooloji

Tez Başlığı : Kuluçkalık yumurtalara inkübasyon öncesi formaldehit fumigasyonunun gelişen embriyolardaki teratojenik etkilerinin araştırılması.

Ülke : Türkiye

Mezuniyet Yılı : 2004

img
AKADEMİK ÜNVANLAR
PROFESÖR DOKTOR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı

DOÇENT DOKTOR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

2008 (Hayvan Fizyolojisi Dalında)

YARDIMCI DOÇENT DOKTOR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2005

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTORA

Hacettepe Üniversitesi 2004

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hacettepe Üniversitesi 1995

KİŞİSEL YETENEKLER
BİLDİĞİ DİLLER
Dil Adı : İngilizce
İDARİ GÖREVLER
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Başkanı
03.2012<> ---
ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Araş.Merkezi Müdür Yard.
05.2010<> ---
ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Fakülte Kurulu Yardımcı Doç.Temsilcisi
11.2006<>10.2008
GÖREV YAPTIĞI BİRİMLER
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Zooloji
UZMANLIK ALANLARI
Embriyoloji, Histoloji, Toksikoloji, Hayvan Fizyolojisi, Sitoloji, Akuatik toksikoloji
KURUL KOMİSYON ÜYELİKLERİ
ÇOMÜ Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2009-2011
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL / MESLEKİ KURULUŞLAR
Türk Toksikoloji Derneği

MAKALELER
2013
Keskin, E., Hayretdağ, S., Çiçek, K., Ayaz, D., Tok, C. V. Genetic structuring of Anguis fragilis (L., 1758) inhabiting in the north of 40° north latitude in Turkey. Mitocondrial DNA, (DOI:10.3109/19401736.2013.770492)
2013
Keskin, E., Tok C. V., Hayretdağ S., Çiçek K., Ayaz, D. (2013) Genetic structuring of Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Sauria: Anguidae) in north Anatolia, Turkey. Biochemical Systematics and Ecology 50, 411–418.
2012
Çelik İ., Çelik P., Cirik Ş., Gurkan M., Hayretdağ S., "Embryonic And Larval Development Of Black Skirt Tetra (Gymnocorymbus 1 Ternetzi, Boulenger, 1895) Under Laboratory Conditions", Aquaculture Research, vol.43, pp.1260-1274.
2012
Topyildiz H., Hayretdağ S., " Histopathological Effects Of Montivipera Xanthina Venom On Rats.", Turkish journal of Zoology, vol.36, pp.517 - 525,
2008
Sibel HAYRETDAĞ, Dürdane KOLANKAYA. Investigation of the effects of pre-incubation on the tracheal epithelium of chicken embryos and chicks. Turk. J.Vet.Anim.Sci. 32(4):263-267
2006
Kolankaya D., Şentürk H., Tüylü Özkök A., Hayretdağ S., Selmanoğlu G., Sorkun K., “The effects of Trifolium Raphanus and Cistus Pollen Grains on Some Blood Parameters and Mesentery Mast Cells”, Z. Naturforsch., 61c, 421-426, (2006).
2005
S.Hayretdağ, A. (Elcüman) Koçkaya, G.Selmanoğlu, N. Barlas, “Dose dependent effects of carbendazim in rat thymus” , Cell Biochemistry and Function, 23,6,457-460 (2005).
2002
Barlas N., Selmanoğlu (Özmen),G., Koçkaya A., Songür S., ”Effects of carbendazim on rat thyroid parathyroid pituitary and adrenal glands and their hormones”. Human and Exp.Toxicol., 21 (4), 217-221 (2002).
2001
Selmanoğlu (Özmen),G., Barlas N., Songür S., Koçkaya A.,” Carbendazim induced haematological, biochemical and histopathological chandes to the liver and kidney of male rats”. Human and Exp.Toxicol., 20 (12), 625-630 (2001).
2006
G. Selmanoglu, S. Hayretdag, D. Kolankaya, A.Özkök Tüylü, K. Sorkun, “ The Effect of Pollen on Serum Parameters of Rats”, Toxicology Letters, Vol 164S,309p., (2006).
2005
Hayretdağ S. and Kolankaya D., “The effects on skeletal development of preincubation of formaldehyde fumigation at chick embryos”, Toxicology Letters, 158, Suppl 1, (2005).
2001
A. (Elcüman) Koçkaya, S. (Hayretdağ) Songür, N. Barlas, G.Selmanoğlu, “Immunidentification of fibronectin and TGF-B1 in the thyroid, parathyroid and adrenal glands of male rats treated with carbendazim” Toxicology Letters,Vol123, supp 1 (2001).
1998
Songür S., Kolankaya D., “The effects of pentachloronitrobenzene on the fibronectin distribution during lungs and kidney development in chick embryos”, Toxicology Letters, suppl. 1, p.210 (1998).
2013
Hayretdag,S., Gürkan,M., Yakın,B.Y., Tok,C.V.,A preliminarystudy on micronuclei and nuclear abnormalities in the erythrocytes of some colubrid snakez from Turkey, Beharian Biologist (Baskıda)
2012
Tok, C. V., Gürkan, M., Yakın, B.Y., Hayretdağ, S. (2013):Age Determination in Some Ophisops elegans Mènètriès 1832 (Sauria: Lacertidae) Populations Living in the Vicinity of Çanakkale and Akşehir-Eber, Ecologia Balkanica, Vol. 5, issue, 2,
2012
Yakın, B.Y., Gürkan, M., Hayretdağ, S., Tok, C.V. Preliminary Data on Age Estimation and Body Size of the Dwarf Lizard, Parvilacerta parva (Boulenger, 1887) (Reptilia: Lacertilia) from Akşehir, Konya (Turkey). Ecologia Balcanica. Vol.4, Issue 4, 81-85. (2012)
2011
Çiçek. K., Tayhan, Y., Ayaz, D., Hayretdağ, S. and Tok, C.V. (2011) A case of cannibalism behavior of the Slow worm, Anguis fragilis (Reptilia: Anguidae) in Turkey. Biharean Biologist, 5(1): 76-77.
2009
Güldeniz Selmanoğlu, Sibel Hayretdağ, Dürdane Kolankaya, Aslı Özkök Tüylü and Kadriye Sorkun, “The Effect of Pollen on Some Reproductive Parameters of Male Rats”, Pesticidi Phytomed., Vol24, 59-63, (2009).
2007
Güldeniz Selmanoğlu, Sibel Hayretdağ, Dürdane Kolankaya, Aslı Özkök Tüylü and Kadriye Sorkun.The effects of pollen on serum parameters and liver and kidney tissues of rats. Pestic.Phytomed. 22:59-64
2002
Barlas N., Selmanoğlu G., Songür (Hayretdağ) S., Koçkaya E. A., Erdemli E., “ Biochemical and histopathological effects of carbendazim to rat male reproduction”. Pesticidi-Pesticides. 17, 59-71 (2002).
2001
Songür (Hayretdağ) S. Kolankaya D., “Effects of pentachloronitrobenzene on somite development and fibronectin distribution in chick embryos”, Pesticides-Pesticidi, Vol: 16, 27-34 (2001).
2013
Hayretdag,S., Gürkan,M., Yakın,B.Y., Tok,C.V.,A preliminarystudy on micronuclei and nuclear abnormalities in the erythrocytes of some colubrid snakez from Turkey, Beharian Biologist (Baskıda)
2012
Tok, C. V., Gürkan, M., Yakın, B.Y., Hayretdağ, S. (2013):Age Determination in Some Ophisops elegans Mènètriès 1832 (Sauria: Lacertidae) Populations Living in the Vicinity of Çanakkale and Akşehir-Eber, Ecologia Balkanica, Vol. 5, issue, 2,
BİLDİRİLER
2013
Gurkan M., Hayretdağ S., "Acute Toxicity Of Maneb And Methoxychlor On Bufo Bufo(Linnaeus, 1758) And Bufo Viridis Laurenti,1768 (Salentia:Bufonidae) Larvae.", 8TH TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, , 15-18 Nowember 2012, pp.54
2012
Serbest S., Hayretdağ S., "Histopathological Examination Of The Effects Of Alpha-Cypermethrin On The Reproductive System In Male Rats.", 8TH TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, , 15-18 Nowember 2012, pp.79
2012
Yücel A., Hayretdağ S., "The Investigation Of Histopathological Effects Of Macrovipera Lebetina (Linnaeus, 1758) (Reptilia:Viperidae) Venom On Mices Heart And Lung Tissues. ", 8TH TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, , 15-18 Nowember 2012, pp.83
2012
Serbest S., Hayretdağ S., "Histopathological Effects Of Alpha Cypermethrin On Rat Lung.", 8TH TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, , 15-18 Nowember 2012, pp.79
2009
Mert GÜRKAN, Sibel HAYRETDAĞ, “Bakır Sülfatın gece Kurbağası Bufo viridis Laurenti,1768 (Salienta:Bufonidae) Larvaları Üzerine Toksik Etkileri”, 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2009, Ankara.
2009
Hüseyin Topyıldız, Mert Gürkan, Sibel Hayretdağ, “Vipera xanthina zehrinin sıçanların deri, kas ve karaciğer dokuları üzerine toksik etkilerinin incelenmesi” 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 30 Mayıs-1 Haziran 2009, Ankara
2005
KOLANKAYA, D., ŞENTÜRK, H., TÜYLÜOĞLU, A., HAYRETDAĞ, S., SELMANOĞLU, G., SORKUN, K. The Effect of Honey Bee Pollens (Trifollium spp, Raphanus raphanistrum and Cistus spp) on CBC and Mesenter Mast Cells of Male Rats. International Beekeeping Congress, 13-18 Kasım, Bangalore, Hindistan (2005)
1999
Barlas N., Koçkaya A., Selmanoğlu (Özmen) G., Songür S., “Toxicological effects of carbendazim on endocrin glands and some hormone levels in male rats”, The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, 6-10 November, Antalya, Turkey (1999).
1999
Selmanoğlu (Özmen),G., Barlas N., Songür S., Koçkaya A., “Effects on liver and kidney tissue and hematological parameters of male rats administered chronic sublethal doses of carbendazim”, The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries, 6-10 November, Antalya, Turkey (1999).
2011
Üçtepe, A., M. Gürkan, B. Coşkun, S. Hayretdağ, T. Savaş, 2011. Takla Davranış Anomalisi Gösteren ve Göstermeyen Güvercin Irklarının Beyin Histomorfolojisi Bakımından Karşılaştırılması. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana
2010
Cengiz Ataşoğlu, Hande Işıl Akbağ, Mert Gürkan, Sibel Hayretdağ, Ahmet Uzatıcı, Cemil Tölü, Gürbüz Daş, Türker Savaş, İsmail Yaman Yurtman. Sütten Kesim Öncesi Dönemde Probiyotik Tüketen Oğlaklarda Rumenin Morfometrik YapısıUlusal Keçicilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Çanakkale
2010
Cengiz Ataşoğlu, Hande Işıl Akbağ, Mert Gürkan, ibel Hayretdağ, Ahmet Uzatıcı, Cemil Tölü, Gürbüz Daş, Türker Savaş, İsmail Yaman Yurtman. Süt emen oğlaklarda probiyotik tüketiminin ince bağırsağın morfometrik yapısı üzerine etkileri. Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇOMÜ Ziraat fakültesi, zootekni Bölümü24-26 Haziran 2010
2009
İsmail Yaman YURTMAN, Gökçe GAMLI, Cemil TÖLÜ, Mert GÜRKAN, Sibel HAYRETDAĞ, Türker SAVAŞ, Cengiz ATAŞOĞLU, “Açlığın Güvercinlerde Bazı Organ Ağırlıkları ve Koksidial Yük Üzerindeki Etkileri”, 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 24-26 Haziran, Erzurum
2011
Tok C., Çiçek K., Ayaz D., Hayretdağ S., Yaman Yakin B., "Gökçeada (Çanakkale) Pseudopus Apodus Populasyonunu Tehtid Eden Başlıca Faktörler", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, 4-7 EKİM 20011, ss.217
2011
Çetin A., Gurkan M., Hayretdağ S., "Kadmiyum Ağır Metalinin Bufo Bufo(Linnaeus, 1758) Ve Bufo (Preudepidalea)Viridis Laurenti, 1768 ( (Anura: Bufonidae) Larvaları Üzerindeki Akut Toksik Etkileri.", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, 4-7 EKİM 20011, ss.132
2011
Tok C., Çiçek K., Ayaz D., Hayretdağ S., "Yılan Kertenkele (Anguis Fragilis) Ve Oluklu Kertenkelenin (Preudopus Apodus) Potansiyel Dağılışının Tahmini. ", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, ÇANAKKALE, 4-7 EKİM 20011, ss.98
2010
Mert GÜRKAN, Sibel HAYRETDAĞ. Bufo viridis Laurenti,1768 (Salientia:Bufonidae) Larvalarının Gelişimleri Üzerine Morfolojik ve Histolojik İncelemeler. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 21-25 Haziran 2010 Denizli
2010
Hüseyin TOPYILDIZ, Mert GÜRKAN, Sibel HAYRETDAĞ. Vipera xanthina zehrinin toksik etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 21-25 Haziran 2010 Denizli
2008
Mert GÜRKAN, S.HAYRETDAĞ, C. ATAŞOĞLU., “Kefirin oğlaklarda duodenumun histolojik yapısı üzerine etkileri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon (2008).
2004
Kolankaya D., Şentürk H., Tüylüoğlu A., Hayretdağ S., Selmanoğlu G., Sorkun K., “Erkek sıçanlarda bazı kan parametreleri ve mezenter mast hücreleri üzerine Trifolium Spp. Raphanus raphanistrum L. ve Citrus Spp. Polenlerinin etkisi”, VII.ulusal Histoloji Embriyoloji kongresi, 18-21 Mayıs, Mersin (2004).
2004
Hayretdağ S., Kolankaya D.,“İnkübasyon öncesi formaldehit fumigasyonunun tavuk embriyolarında trake epitel hücreleri üzerine etkileri”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana (2004).
2002
Barlas N., Selmanoğlu (Özmen) G., Songür S., Koçkaya A., “Karbendazimin Sıçanlarda Testis Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak Araştırılması”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, Malatya (2002).
2002
BS. (Hayretdağ) Songür, A. (Elcüman) Koçkaya, , G.Selmanoğlu, N. Barlas, “Sıçan Timusunda Karbendazimin Doza Bağlı Etkileri”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, Malatya (2002).
2000
A. (Elcüman) Koçkaya, S. (Hayretdağ) Songür, N. Barlas, G.Selmanoğlu,”Bazı endokrin dokularda karbendazim etkilerinin immünohistokimyasal olarak incelenmesi. 5. Ulusal Histoloji Embriyoloji kongresi, 28-31 Ağustos, Kayseri (2000).
1998
Songür (Hayretdağ) S., Kolankaya D., “Tavuk Embriyolarında Somit ve Göz Gelişimi Sırasında Fibronektin Dağılımı Üzerine Pentakloronitrobenzenin Etkileri”, 8-11 Eylül 1998, IV. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır (1998) .
1996
Kolankaya D., Songür (Hayretdağ) S., “Tavuk Embriyolarında Fibronektin Dağılımının İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi”, 3-7 Eylül 1996, III. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi, Eskişehir (1996).
KİTAPLAR
Kriter Yayınevi
Hayretdağ S., Gurkan M., "Omurgali Hayvan Embriyolojisi, Ders Notları Ve Laboratuar Kılavuzu ", Ders Notu, ss.140, 2011
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
ETKİNLİKLERİ

Deneysel Embriyoloji
02.2011<>06.2011

Toksikolojiye Giriş
09.2008<> ---

Amfibi ve Reptil toksikolojisi
09.2008<> ---

Histolojik Preparasyon Teknikleri
02.2007<>06.2007

Omurgalı Hayvanlarda Üreme ve Üreme Biyolojisi
09.2006<>06.2007

Gelişimde Hücre Yüzeyinin Rolü
02.2006<>06.2006

Ornitoloji
09.2009<> ---

Genel Biyoloji
02.2006<>06.2013

Histoloji
02.2006<>06.2013

Embriyoloji
09.2005<>06.2007

Biyoloji Tarihi ve Evrim
09.2005<>06.2007

Mert Gürkan; Maneb ve metoksiklorun Bufo bufo (Linnaeus, 1758) ve Bufo virifis Laurenti, 1768 (Salientia:Bufonidae) populasyonlarında larva gelişimi ve üreme sistemi üzerine etkileri
09.2006<>06.2011

Elif Arıca;Paracentrotus lividus (Lamarck 1816)'da Sodyum Hipokloridin Embriyotoksik ve Sipermiyotoksik Etkilerinin Araştırılması
09.2011<>06.2013

Aydan Fulden Yücel; Macrovipera lebetine (Linnaeus, 1758)(Reptilia:Viperidae) zehrinin farelerin bazı dokuları üzerine toksik etkileri
09.2010<>06.2013

Ayşe Çetin; Farklı gelişim evrelerinde uygulanan kadmiyumun Bufo viridis Laurenti, 1768 (Salientia: Bufonidae) larvalarının büyüme ve gelişimi üzerine etkileri
09.2009<>06.2012

Topyıldız, H., “ Vipera xanthina (Reptilia: Viperidae)’nın Toksik Etkilerinin Sıçanlar Üzerinde İncelenmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2006.
10.2006<>07.2008

Daş, D., “Çanakkale’deki Rana dalmatina (Amphibia:Ranidae)’nın Dişi Üreme Döngüsündeki Mevsimsel Değişimlerin İncelenmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2005.
09.2005<>01.2008

Seda Serbest;ALPHA-CYPERMETHRİNİN ERKEK SIÇANLARIN ÜREME SİSTEMİNDE EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖRÜ (EGFR)’NÜN DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
09.2010<> 2014

ARAŞTIRMA PROJELERİ
VE RAPORLAR

Proje Adı : Çanakkale’deki Rana dalmatina (Amphibia:Ranidae)’nın Dişi Üreme Döngüsündeki Mevsimsel Değişimlerin İncelenmesi
Destekleyen Kuruluş : Tübitak
2006<>2008

Proje Adı : Spirulina Doğal Preparatının Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması
Proje Final Raporu Künyesi : 111T582
Destekleyen Kuruluş : Tübitak
2011<>2012

Proje Adı : Türkiye’de 400 Kuzey Enleminin Kuzeyinde yaşayan Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) ve Kuzey Anadolu’daki Pseudopus apodus (Pallas, 1775) (Sauria: Anguidae) Türlerinin Dağılışları ve Sistema
Destekleyen Kuruluş : Tübitak
2008<>2012

Proje Adı : Balarısı ürünü olan polenin memelilerdeki etkisinin araştırılması
Destekleyen Kuruluş : H.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi
2003<>2004

Proje Adı : Merç Deltası’nda bazı çevre kirleticilerin çeşitli ortam ve organizmalarda birikimi ve biyoindikatör balık türlerindeki toksik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal yönden araştırılması
Destekleyen Kuruluş : H.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi
2002<>2004

Proje Adı : Kahverengi yumurtacılardan elde edilen kuluçkalık yumurtalara inkübasyon öncesi farklı doz ve sürede uygulanan formaldehit fumigasyonunun embriyo gelişimi ve çıkış gücüne etkisi
Destekleyen Kuruluş : Ankara Tavukçuluk Araş.Enstitüsü
2000<>2001

Proje Adı : Karbendazimin sıçanların endokrin sistem üzerine etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak araştırılması
Destekleyen Kuruluş : Tübitak
1998<>2000

Proje Adı : Fibronektin dağılımının tavuk embriyoları ve sıçan timusunda immunohistokimyasal boyama ile belirlenmesi
Destekleyen Kuruluş : H.Ü.Araştırma Fonu
1996<>1998

Proje Adı : Güvercinlerde Takla Davranışının Hayvanları Koruma Kanununun 5. Maddesi Bağlamında İncelenmesi: Beyin Morfolojisi ve Histolojisi
2011<>2012

DİĞER AKADEMİK
ETKİNLİKLER

4. Uluslararası Katılımlı Deniz Kaplumbağaları sempozyumu; Kongre Sekreteri
2012

XXV.Ulusal Biyokimya Kongresi, Biyokimya Laboratuar Çalışmalarında Deney Geliştirilmesi, Alternatif Testler ve Model Organizmaların Kullanımı, Eğitim Kursu, Modül 2:Eğitici, 03.09.2013, İzmir
2013

X.Ekoloji ve Çevre Kongresi; Kongre Düzenleme Kurulu
2011

"ISI WEB OF SIENCE"
ATIFLAR

"ISI Web of Science" da taranan toplam atıf sayınız : 42
2012

DİĞER

Comet Tekniği Kursu (tek hücre alkali jel elektroforezi) Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi Türk Toksikoloji Derneği 2010

PCR temelli genetic analiz teknikleri ve mikrodizin uygulamaları üzerine teorik ve uygulamalı eğitim Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü-Genombilim 2007 Genom Bilimi Kursu, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2006

İleri ışık mikroskopi kursu Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2006

Elektron Mikroskopi kursu Kırıkkale Üniversitesi 2001 Uygulamalı ultrastrüktürel immünositokimya kursu İstanbul Ün. Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 1996

06.1996<>09.2010

Resim Galerim

 • Hepsi
 • Yılan Çalışmalarımız
 • Deney Hayvanlarımız
 • Kurbağa Çalışmalarımız
 • Çeşitli
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Bilime dair...

Geri dön
img img img img img img img
21 / ŞUBAT /2014
Bilime dair köşesinin kitap önerileri...

İletişim


Sibel Hayretdağ
Çanakkale

Email Gönder

Her türlü sorunuz, öneri ve konu için aşağıdaki formu doldurarak benimle iletişime geçebilirsiniz.

img